Khutbah: Penghalang Menjadi Orang SHOLIH

Image

Setiap Muslim tentu mendambakan dirinya menjadi orang shalih. Namun, bagi sebagian orang, menjadi orang shalih kadang hanya sebatas keinginan, tidak benar-benar diwujudkan. Kadang, keinginan menjadi orang shalih itu malah kontraproduktif dengan praktik-praktik yang dilakukan, Betapa banyak Muslim yang malah mendatangkan halangan-halangan bagi dirinya untuk menjadi orang yang shalih.

Berkaitan dengan ini, Imam Ali pernah berkata, “Lawlaa khomsu khishoolin lashooron naasu kulluhum shoolihiina (Seandainya tidak ada lima perkara, seluruh manusia tentu menjadi orang-orang shalih).

  1. Pertama: Merasa puas dengan kebodohan (al qonaa’atu biljahli).
  2. Kedua: Terlalu fokus terhadap dunia (al khirshu ‘alad dunya).
  3. Ketiga: Bakhil terhadap harta (as syukhkhu bilfadhli).
  4. Keempat: Riya dalam beramal (ar riyaa fil’amali).
  5. Kelima: Membanggakan diri sendiri (al i’jaabu bir ra-yii).” (Muhammad Nawawi bin Umaral-Jawi, Nasha’ih al-‘lbad, him. 32).

Inilah lima perkara yang oleh Imam Ali dianggap sebagai ‘penghalang’ seseorang untuk menjadi orang shalih. Terkait dengan yang pertama, al qonaa’atu biljahli (merasa puas dengan kebodohan), jelas sikap ini tercela dalam Islam yang nyata-nyata telah mewajibkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim” (HR Muslim).

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga bersabda, “Allaahu yubghidhu kulla ‘aalimin bid dunya wa jaahilin bil aakhiroti (Allah Subhanhu Wa Ta’ala murka terhadap orang yang memiliki ilmu tentang dunia tetapi tidak memiliki ilmu, tentang akhirat (agama).” (HR. Al-Hakim).

Juga sabdanya, “Danbul ‘aalimi danbun waakhidun wadanbul jaahili danbaani (Dosa orang yang berilmu itu satu, sementara dosa orang bodoh itu dua.)” (HR ad-Dailami). Maksudnya, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya mendapatkan satu dosa. Dengan kata lain, dia gugur dari dosa menuntut ilmu, tetapi tetap berdosa karena tidak mengamalkan ilmunya. Adapun orang yang bodoh mendapatkan dua dosa: dosa karena tidak menuntut ilmu sehingga menjadikan dirinya bodoh dan dosa karena dia tidak beramal. Sebab, bagaimana dia bisa beramal, atau apa yang mau diamalkan, sementara dia tidak berilmu?

Terkait dengan yang kedua, al khirshu ‘alad dunya (terlalu fokus terhadap dunia), sikap ini pun buruk dalam pandangan Islam. Sebab, Allah Subhanhu Wa Ta’ala telah berfirman (yang artinya): Wabtaghi fiimaa aataakallaahud daaral aakhirota, walaa tansaa nashiibaka minad dunyaa (Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian (kebahagiaan) negeri akhirat dan jangan kalian melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi (QS al-Qashash[28]: 77).

Dalam ayat ini bahkan kebahagiaan akhirat lebih didahulukan dari pada kebahagian dunia meski manusia didorong untuk bisa meraih kedua-duanya. Rasul juga bersabda, “Ni’matid daarud dunyaa liman tazawwada minhaa li-aakhirotihi hattaa yurdliya robbahu, wabi-satid daarud dunyaa liman shoddathu ‘an aakhirotihi waqoshshorot bihi ‘an ridhoo Robbihii (Sebaik-baik kampung dunia adalah bagi orang yang menjadikannya sebagai bekal untuk akhiratnya hingga ia ridha kepada Tuhannya. Seburuk-buruk kampung dunia adalah bagi orang yang terpalingkan olehnya sehingga berkurang keridhaan kepada Tuhannya.)” (HR al-Hakim).

Terkait dengan yang ketiga, as syukhkhu bilfadhli (bakhil terhadap harta), maka kita tampaknya perlu menyadari kata-kata Imam Ja’far ash-Shadiq. Beliau pernah menyatakan, seorang hamba mesti menyadari bahwa apa yang ada padanya bukan miliknya, tetapi milik ‘tuan’-nya, yakni Allah Subhanhu Wa Ta’ala. Segala hal yang ada padanya adalah titipan dari-Nya. Jadi, tak selayaknya dia bakhil terhadap harta, yang juga sesungguhnya merupakan titipan Allah yang kebetulan Dia titipkan kepadanya.

Terkait dengan yang keempat, ar riyaa fil’amali (riya dalam beramal), Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Asyaddun naasi ‘adaaban yaumal qiyaamati man yuriin naasi anna fiihi khairon walaa khiro fiihi (Orang yang paling keras azabnya pada Hari Kiamat adalah orang yang berlaku riya di hadapan manusia bahwa ia telah berbuat baik, padahal tak ada kebaikan sedikitpun didalamnya).”(HR ad-Dailami).

Rasul pun bersabda, “Innallaaha kharromal jannata ‘alaa kulli muroo-in (Sesungguhnya Allah Subhanhu Wa Ta’ala mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat riya).” (HR Abu Nu’aim).

Terakhir, terkait dengan yang kelima, al i’jaabu bir ra-yii (membanggakan diri sendiri), kita pun sejatinya menyadari, bahwa tak layak manusia membanggakan diri. Sebab, sejak awal manusia diciptakan dari ‘air yang hina’. Lebih dari itu, apa yang harus dibanggakan manusia jika semua yang ada padanya, termasuk dirinya sekalipun, adalah milik Allah Subhanhu Wa Ta’ala, Pencipta manusia dan seluruh jagad raya ini? Tentu sangat janggal dan aneh jika manusia berbangga atas apa yang orang lain titipkan kepadanya. Bukankah aneh jika kita berbangga diri hanya karena dititipi rumah (walau rumah mewah) oleh tetangga samping rumah kita yang kebetulan sedang bepergian jauh? Bukankah aneh jika kita harus takjub diri jika teman kita menitipkan mobilnya (meski mobil itu super mahal) kepada kita saat kebetulan dia harus ke luar negeri? Karena itu, tentu aneh pula jika kita berbangga diri, apalagi bersikap sombong, atas apa saja yang telah Allah titipkan kepada kita (anak-istri, rumah, mobil, apartemen, tanah/sawah yang luas, serta harta kekayaan lainnya yang melimpah ruah). Sebab, bukankah semua itu hakikatnya milik Allah Subhanhu Wa Ta’ala, yang kebetulan Dia titipkan kepada kita? Wa maa tawfiiqii illa billaah wa’alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib.[] http://mediaumat.com/hikmah/1747-35-penghalang-menjadi-orang-shalih.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s