Kalimat Hikmah dari Kitab Minhaajul ‘Aabidin

kalimat hikmat minhajul abidin

Tetang Visi dan Aksi

Wa’lam anna man ‘arofa maa yathlubu haana ‘alaihi maa yabdulu, wa man thooba lahu syai-un waroghiba fiihi haqqo roghbatihi ihtamala syiddatahu walam yubaali bimaa yalqoo min mu-natihi (Ketahuilah bahwa siapa saja yang telah mengerti hal yang ia tuntut, maka akan mudah baginya hal yang mesti ia kerahkan, dan siapa saja yang telah senang dirinya pada sesuatu dan telah suka pada sesuatu itu dengan benar-benar rasa sukanya, maka ia mau menanggung kesusahannya, dan ia tidak peduli dengan hal yang ia akan temui dari segala kesukarannya).

Allah SWT Lebih Mencintai Wanita Beriman daripada Ibu yang Welas Asih kepada Anaknya

Allaahu arhamu bil’abdil mu-mini minal waaliddatis syafiiqoti biwaladihaa (Allah lebih menyayangi seorang hamba yang beriman dibandingkan seorang ibu yang welas asih terhadap anaknya).

 

bersambung…

 

masduki asbari